Hvad får bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd i løn? Samtale om bestyrelseshonorering med Andreas Frøland.

Hos nBoard får vi løbende spørgsmål angående honorering af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformænd samt advisory board medlemmer. Vi har derfor interviewet manden bag ”BoardPartner SMV Bestyrelsesrapporten 2018” som indeholder honorardata for mere end 1.500 bestyrelsesmedlemmer.

Selvom nedenstående besvarelse udelukkende omhandler bestyrelser, er det en god tommelfingerregel at honorarer i advisory boards cirka er det halve af et bestyrelseshonorar. Hertil kan ubetalte poster forekomme, og advisory boards vil derfor ofte være en billigere måde at komme i gang på, selvom det også kan medføre mindre motiverede kandidater.

Hvad afgør størrelsen af honoraret?

”Der er en lang rækker faktorer. Selskabets omsætning, antallet af møder samt det nye medlems bestyrelseserfaring. Hertil kan vi se, at folk der udelukkende lever af at være bestyrelsesmedlemmer opnår et højere honorar.”

Hvad er et typisk honorar?

”Et typisk honorar er 50.000 kroner om året for et eksternt bestyrelsesmedlem, mens en bestyrelsesformand får cirka det dobbelte. Dette honorar vil oftest indeholde 5-6 årlige møder, et strategiseminar hvor man gennemgår virksomhedens strategi samt løbende sparring hen over året for at sikre værdiskabelse i virksomheden. Et honorar på 75.000 vil ligge i den høje ende (øvre kvartil), mens 25.000 er i den lave ende (nedre kvartil)”.

LÆS OGSÅ: Guide til etablering af bestyrelse eller advisory board

Rapporten inkluderer virksomheder med en omsætning fra under 10 millioner til over en kvart milliard hvoraf hovedparten af de adspurgte virksomheder havde en omsætning mellem 10 og 100 millioner kroner om året. Kigger man alene på de adspurgte virksomheder med en omsætning på under 10 millioner kroner, lå 75% af observationerne i intervallet 30.000-50.000 kroner om året for eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Alternative aflønningsformer

Selvom al forskning viser, at virksomheder med en ekstern bestyrelse performer markant bedre end deres konkurrenter, kan det for mindre virksomheder virke dyrt at etablere en bestyrelse. Derfor vælger nogle startups og scaleups at anvende optioner, aktier eller warrants således at bestyrelsen kun aflønnes såfremt de skaber værdi i virksomheden og dermed har ”skin in the game”. Ligeledes kan aflønningen struktureres således at eksterne bestyrelsesmedlemmer får en del af deres kompensation som løn mens resten vil være bundet op i aktier, optioner eller warrants. Vær opmærksom på, at dette dog kan kræve ændringer i ejeraftalen.

Vil du i gang med at rekruttere? nBoard kan assistere dig gennem hele processen. Kontakt os på info@nboard.dk eller på telefon 42 70 71 81. Du kan også læse mere om et nBoard opslag eller undersøge muligheden for at få lavet en shortlist. Hvis du selv ønsker at gå på jagt i vores database, kan du søge på kandidater her