Hvad er forskellen på en bestyrelse og et advisory board og hvad skal jeg vælge?

Både advisory boardets og bestyrelsens fornemmeste rolle er, at spille ledelsen i virksomheden bedre, så der præsteres bedst muligt. Men før du kan finde bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer til dit advisory board, skal du have afklaret hvilken af de to løsninger du ønsker. Vi har lavet denne guide, som skal forsøge at tydeliggøre de primære forskelle imellem en bestyrelse og et advisory board, så du som ejerleder kan vælge den bedste løsning for dig.

Til at hjælpe os med at svare på hvad der er bedst for dig, har vi interviewet Maud Transbøl som har mange års erfaring med arbejdet i både bestyrelser og advisory boards. Om de primære forskelle mellem en bestyrelse og et advisory board siger hun:

”En bestyrelse er lovreguleret, og det betyder at der er nogle rammer omkring hvilken tilsynspligt og opgaver medlemmerne har udover at hjælpe virksomheden med at udvikle sig strategisk. Et advisory board derimod er hvad man selv gør det til. Det kan enten være projektorienteret eller fungere på samme måde som en bestyrelse.” fortæller Maud og uddyber at bestyrelsens juridiske medansvar ofte betyder, at de har en større involveringsgrad i alle virksomhedens forhold.

For at hjælpe med at afklare hvad der er den rigtige løsning for dig, har vi opsummeret de primære forskelle mellem en bestyrelse og et advisory board nedenfor.

Juridiske forskelle:

Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelsesorgan og har derfor et juridisk medansvar som betyder, at eksempelvis fejlagtige regnskaber eller søgsmål mod virksomheden kan ramme bestyrelsesmedlemmerne (heriblandt bestyrelsesformanden). Omvendt er et advisory board blot en gruppe eksterne konsulenter, som følger virksomheden i forbindelse med et projekt eller over en længere periode. Dermed har medlemmerne af et advisory board som udgangspunkt ikke et juridisk medansvar for forhold i virksomheden.

Etablering eller udskiftningen af bestyrelsesmedlemmer skal indberettes til erhvervsstyrelsen og kan i visse tilfælde kræve ændringer i vedtægterne hvorimod advisory board medlemmer ikke skal. Dette medfører en smule mere administration ved etableringen af en bestyrelse end for at advisory board.

Honorar og forsikring:

Netop på grund af de juridiske forskelle vil et bestyrelsesmedlem som tommelfingerregel koste det dobbelte af et advisory board medlem. Dette skal dog modvejes det forhold, at bestyrelsesmedlemmer kan forventes at være mere motiverede af samme årsag. Bestyrelsen vil ofte sørge for at komme hele vejen rundt om alle virksomhedens forhold til møderne, mens et advisory board ofte kun vil fokusere på de mest aktuelle problemstillinger eller forretningsmuligheder.

En ekstra omkostning ved en bestyrelse er forsikringer til medlemmerne, da disse vil hæfte personligt for eventuelle erstatninger. Denne omkostning vil ofte påtages af virksomheden, specielt i situationer hvor honoraret er betydeligt mindre end markedsgennemsnittet (se vores honorguide her)

Mødeforberedelse og mødefrekvens:

Selvom vi anbefaler at et advisory board drives på samme måde som en bestyrelse, vil en bestyrelse ofte kræve lidt mere dybdegående materiale forud for møderne. Dette kræver lidt mere forberedelse for ejerlederen, men tvinger struktur og overblik ind i virksomheden og hjælper med at professionalisere de interne processer. Mens der typisk er 5-6 møder i virksomheder med en formel bestyrelse, kan dette svinge meget for advisory boards afhængig af virksomhedens størrelse.

LÆS OGSÅ: Guide til etablering af bestyrelse eller advisory board

Exit, investering og generationsskifte

En af de helt store fordele ved en bestyrelse frem for et advisory board er i forbindelse med exit, investering eller generationsskifte. Som køber af en virksomhed vil du gerne være 100% sikker på, at du køber en virksomhed som er repræsenteret korrekt på papiret og dette er der størst garanti for, hvis en bestyrelse har gennemgået alle tal rapporteret fra ledelsen og der foreligger referater fra tidligere bestyrelsesmøder. Hertil fremstår virksomheder med en formel bestyrelse mere seriøse, og dette kan sende et signal der øger din pris. Mange institutionelle investorer som venture- og kapitalfonde vil alligevel kræve at du etablerer en professionel bestyrelse for at optimere værdiskabelsen i virksomheden.

Magtafgivelse:

Mange ejerledere er bange for at etablere en ekstern bestyrelse fordi de er bange for at afgive magt. Det er i princippet bestyrelsen der vælger den daglige ledelse, f.eks. CEO, men er man ejerleder med en majoritet i selskabet kan man ikke fyres, da man så bare kan fyre bestyrelsen. Således er magtafgivelsen ved at etablere en bestyrelse ikke anderledes end den i advisory boards med undtagelse af bestyrelsens øgede indsigt i virksomhedens forhold på baggrund af deres tilsynspligt.

Hvad skal jeg så vælge til min virksomhed?

”Hvis du er en lille eller nystartet virksomhed og er i tvivl om hvad du skal gøre, vil jeg anbefale dig at starte op med et advisory board. Er du derimod en virksomhed som er godt i gang, tror jeg værdiforøgelsen er størst ved at etablere en bestyrelse. Hvis du er i tvivl om hvad der er bedst for dig, vil jeg anbefale dig at finde en slags bestyrelsesformand som er generalist, og som kan hjælpe dig med at beslutte hvad der er det helt rigtige for dig.” udtaler Maud og uddyber at advisory boards ofte kan bruges som en blød introduktion til en professionel ekstern bestyrelse.

Vil du i gang med at rekruttere? nBoard kan assistere dig gennem hele processen. Kontakt os på info@nboard.dk eller på telefon 42 70 71 81. Du kan også læse mere om et nBoard opslag eller undersøge muligheden for at få lavet en shortlist. Hvis du selv ønsker at gå på jagt i vores database, kan du søge på kandidater her